De Dijkdichters

Nieuwsbrief (Archief)

6 1 0 2

2016


De Dijkdichters

Bundelpresentatie van Wil van der Lans

Bundelpresentatie van Wil van der Lans op 4 december 2016.

Album (foto's zijn van © Juul Baars).

4 december 2016Optreden Guido Meisner en de Dijkdichters in de 'Hoven' Lelystad

Op vrijdagmiddag 11 november 2016 konden de bewoners van 'De Hoven' luisteren naar pianomuziek en gedichten die daarop geïnspireerd waren. Een afwisselend programma met composities van Chopin, Grieg en Rachmaninoff en eigen composities van Guido Meisner. Een mooi evenwichtig programma waar goede aandacht voor was!

Dat bleek uit een spontaan gebaar van een dankbare bewoner: 'U heeft ons door woorden en muziek in een andere wereld gebracht.'

De Dijkdichters vertegenwoordigd door: Floor Koedam, Peter Moes, Rolf Captijn, Erik Kramer, Wil van der Lans, Marijke Kienhuis en Anne Graalman. Zij werden deze middag weer ondersteund, ingeleid of aangevuld door pianist Guido Meisner.

Anne Graalman

Album (foto's zijn van © Juul Baars).

11 november 2016


De Dijkdichters

Samenwerking met 'KamerKoor Lelystad' op 5 en 6 november 2016

Op zaterdagavond 5 november (Lelystad, Stadhuis) en zondagmiddag 6 november (Dronten, Ludgeruskerk) gaf het KamerKoor Lelystad o.l.v. Francis Evers een zanguitvoering rond het thema 'Water'. Ook wij als 'Dijkdichters' mochten aan dit programma ons poëtisch steentje bijdragen. Voor de pauze waren er twee blokjes met gedichten, na de pauze nog een, eveneens rond het thema 'Water'.

Het totaal was een bijzonder mooie uitvoering met een prettige afwisseling tussen muziek en poëzie. Wij, als 'Dijkdichters', hebben bijzonder genoten van deze avond en middag. Temeer daar het publiek ook écht kwam om te luisteren, naar muziek én poëzie.

De reacties na afloop vanuit het publiek waren bijzonder positief en ook de leden van het koor reageerden enthousiast. De wijze waarop de samenwerking tussen 'KamerKoor Lelystad' en 'Dijkdichters' liep was ook heel prettig. Namens de deelnemende 'Dijkdichters' bedanken wij het bestuur van het 'KamerKoor Lelystad' daarvoor hartelijk. We voelden ons zeer welkom en gewaardeerd.

De gedichten van die zaterdagavond en zondagmiddag kunt u vinden op de website van het 'KamerKoor Lelystad' www.kamerkoorlelystad.nl en op de Gedichten bij evenementen pagina.

Floor Koedam.


Nacht van de Nacht 2016 in Bultpark Lelystad op zaterdag 29 oktober 2016

www.bultparklelystad.nl/nacht-van-de-nacht/nacht-van-de-nacht-2016/

  • Juul Baars - gedicht 'Bibberen'
  • Igna Geveke - gedicht 'Nachtkoningin'
  • Rolf Captijn - gedicht 'Park'

Juul Baars

Bibberen

Spoken, monsters, heksen, trollen
zie ze door de bosjes rollen
sluipend, kruipend, zich verschuilend
brullend, schreeuwend, ijselijk huilend
komt een kind daar te dichtbij
dan schreeuwen ze, die is van mij...

AAAAAAAAAHHHHH

Weet, precies om middernacht
gaan er zombies hier op jacht
grommend, bijtend, graaiend happen
waggelen ze met grote stappen
kinderen lusten ze het meest
wie niet weg is, is er geweest...

AAAAAAAAAHHHHH

Draken, mummies, wilde dieren
komen tussen twee en vieren
wie hier dan nog durft te lopen
zal het met de dood bekopen
kijk dus uit, 't is hier niet pluis
blijf 's-nachts veilig in je huis...

AAAAAAAAAHHHHH

© Juul Baars 27 oktober 2016

- Naar (begin) (einde) pagina.Igna Geveke

Nachtkoningin

Diep in de stilte van de nacht
zie ik in haar verborgen luister,
de maan achter de wolken schuilen.
Zo majesteitelijk alleen
staat zij daar helder in haar pracht.

Mijn aangezicht verbleekt
bij't zien van deze weerschijn
die heerst over de duisternis
en verzen aan het dichterhart ontlokt.

O, maan die schijnt
over de sluimerende graven
en doden opwekt tot zij weer
in't morgenlicht vervagen,

Mijn hart zwelt bij uw aanblik
en droefenis welt op in mijn gemoed.
Een zucht ontsnapt mijn lippen
terwijl ik wegdroom in uw gloed.

O, koningin der nacht
die straalt met stille kracht
En inspireert tot kunst,
al wie zij schenkt haar gunst.

© Igna Geveke, april 2006

- Naar (begin) (einde) pagina.Rolf Captijn

Park

In bijna totale duisternis
regeert de nacht van de nacht
slechts éénmaal per jaar
mogen onze dolgedraaide ogen
sluimeren in schemering
zien wij de gordijnen
gesloten door Moeder Natuur
beleven wij tesamen in dit park
die bespaarde energie
gegeven aan bomen en struiken
Lelystad geeft lucht en licht
maar wij verademen in wat wij zien
op de slechte kleurenfoto
alleen vandaag overheerst het grijs
en alleen in deze nacht
ervaren wij de rust
die zo nadrukkelijk om ons heen
tijdelijk lijkt weergekeerd.

© Rolf Captijjn, wijkdichter Kempenaar. 29 oktober 2016.

- Naar (begin) (einde) pagina.De Dijkdichters

LelyStart 17 en 18 september 2016

In het weekend van 17 en 18 september 2016 zijn de Dijkdichters met een eigen Poëzie-kraam aanwezig op het Kunstgras van 'LelySTART'. U vindt ons tussen 'De Kubus' en de 'Agora'. Het is de bedoeling dat de aanwezige Dijkdichters gedichten maken bij aldaar geëxposeerde kunstwerken van de diverse deelnemende beeldend kunstenaars. Op gezette tijden zullen de Dijkdichters deze gedichten ook voordragen.

"LelyStart" op 18 september 2016: Album
(foto's zijn van © Juul Baars)

18 september 2016De Dijkdichters

Opening expositie op 28 augustus 2016

Kunstenaarscollectief KUP 11 heeft zich laten inspireren door het eeuwenoude scheepswrak van de IJsselkogge dat in Batavialand wordt geconserveerd. Locatie: Conserveringsstation IJsselkogge
Lelybaan, 1 min. lopen v.a. VOC garage naast restaurant De Cantine

Wij werden ontvangen in het gebouw waar de eeuwenoude kogge wordt geconserveerd. Wij kregen de gelegenheid het wrak te bezichtigen en er uitleg over te krijgen. Vervolgens werden wij meegenomen naar het naastgelegen restaurant De Cantine waar de expositie is ingericht, met als extra een bijdrage van De Dijkdichters

- Flyer uitnodiging.
- Poster met gedichten.
- Album (deel foto's zijn van © Juul Baars).
- Film impressie.

28 augustus 2016


De Dijkdichters

Expositie "Elburg aan de Zuiderzee"

(werk van Peter Kos, Pieter Hogenbirk en liedjes van Ernst van der Sloot)

Onze poëtische bijdragen lieten we horen op zaterdag 20 augustus 2016 tussen 15.00 en 17.00 uur. Locatie Museum Elburg. Zoals bekend heeft Ernst een deel van onze Elburg-gedichten op muziek gezet. Ook deze muzikale versies werden die zaterdag middag naar voren gebracht.

STROOM VAN WOORDEN

De stichting werd weer een dagje vrijgelaten
Om in Elburg muziek en kunst aan elkaar te praten
Onder de bezielende leiding van Oom Floor
Brachten wij aldaar gezellige uurtjes door
Omdat men niet wist wat de oude stad nog kon verduren
Sloot men ons op tussen oude, dikke kloostermuren
De stadsdichter opende in zijn Zuiderzeebetoog
Vol klare taal die er niet om loog
Welluidende akkoorden van beide gitaristen
Die wel raad met Gerards 'Vischpoortblues' wisten
In de kloostertuin tussen zwaard en kamrad
Vond onze groep nog dichterlijke woorden zat
We lapten het stilzijn in de zaal volledig aan de laars
En luisterden geboeid naar het relaas van de annorexiabaars
Zelfs de oude boom, die al jaren in treurnis zwicht
Werd door Igna levensverlengend toegedicht
Ondertussen werden honger en dorst in de kiem gesmoord
En werd het woordje 'botter' deze dag wel erg vaak gehoord
Ook schoot ons gezelschap nog de nodige platen
Tussen palingkistjes, stootwillen en vissengraten
Het fantoomschip, ach, ik doe er maar het zwijgen toe
Deed me denken aan een grote splinter uit de barbecue
Maar meer moois bleek ons nog in 't verschiet
Gedicht van Juul, 'De Zuiderzee' en het perfecte lied
Zo hebben wij, nadat het programma was gesloten
Als lotgenoten nog even volop nagenoten
Geen wanklank, geen miskleun, geen bezwaar
Een goed idee voor volgend jaar!

© Rolf Captijn, 21 augustus 2016.

 

- Hieronder een YouTube film met 12 gedichten van de Dijkdichters uit Lelystad op muziek gezet onder de naam 'Stroom van Woorden'. Dit is een onderdeel van de crossover Expositie 'Zuiderzeewerken - Elburg' van Pieter Hogenbirk, Peter Kos en Ernst van der Sloot gehouden in de zomer van 2016.

- Hieronder een YouTube film van © LOE (Locale Omroep Elburg) TV Elburg:

- Album (deel foto's zijn van © Juul Baars).
- Film impressie (eigen opname).

20 augustus 2016


De Dijkdichters

Dijkdichters op Festival OORD te Emmeloord
op 2 juli 2016.

Juul, Rolf, Igna en Marijke droegen voor uit eigen werk op een plek midden op de festival-wandelroute tussen de bomen in het bos van Park West te Emmeloord.

Door samen te werken met de aanwezige muzikant Hans (en twee Emmeloordse dichters) maakten ze er een sfeervol geheel van en wisten ze veel publiek te boeien en te vermaken.

Een geslaagde dag.

Marijke.

Foto's van het Festival Oord op 2 juli 2016:
Album (© Juul Baars).


De Dijkdichters

Poëzieavond in 'Het LAPP'
donderdag 30 juni 2016

Op donderdag 30 juni was onze laatste 'Dijkdichtersavond' van dit jaar 2015-2016. Ter gelegenheid hiervan wilden we een keer een andere invulling aan de avond geven dan de gebruikelijke. Het werd een speciale poëtische avond in 'Het LAPP'. Via facebook (Juul) en persoonlijke uitnodigingen hadden we een flink aantal dichters en belangstellenden bij elkaar. De ruimte van 'Het LAPP' was die avond dan ook al gauw behoorlijk gevuld. Zo ongeveer 50 mensen, waaronder dichters uit Almere ('Aldichter') en Dronten. En - heel fijn! - ook gewoon belangstellenden, zelfs enkele mensen uit Deventer.

Het werd een bijzonder plezierige avond, waarbij er afwisselend gasten en Dijkdichters voordroegen uit eigen werk, met muzikale intermezzo's van Anne en Igna. Een en ander werd gepresenteerd door Juul en Gerard.

De mensen van 'Het LAPP' verzorgden in de pauzes de drankjes. En natuurlijk was er gelegenheid om onderling wat nieuwtjes uit te wisselen. Een avond kortom die we voor herhaling vatbaar achten.

floor

- Foto album
- Film impressie.

30 juni 2016


De Dijkdichters

"Stichtingsuitje op 21 juni 2016"

Op dinsdag 21 juni 2016 hebben we ons jaarlijkse "Stichtingsuitje" gehouden. Ditmaal naar de 'Weerribben', Ossenzijl. Marijke Kienhuis heeft er een grappige tekst over geschreven, in versvorm.

Flarden van Dijkdichters die 21 juni in Ossenzijl het schip in gingen...

Dijkdichters kwamen
uit de Weerribbenkast
Dit uitje bleek een jas
die helemaal past

Sommigen kregen bij voorbaat het heen en weer
Aan de andere kant van de oever nam dat een keer
Memorerend drs. P sloegen ze al op hol
schreeuwden het uit: DE BOOT IS VOL

De stemming was goed, maar snijdend het riet
en doekjes voor het bloeden hoefden we niet

We hoorden over planten die niet krabben
maar wel scheren, wellicht interessanter
voor damesbenen dan voor heren

De armen moesten van de schipper binnenboord blijven
De rijken komen zeker vanzelf weer bovendrijven

Geen wc aan boord! Gewoon niet zeiken
Geheelonthouding dus voor Marijke

Ja ja, dit behouden vaartje

kreeg nog een klufterig staartje

Als je klaagde over krenterigheid dan loog je
Je kreeg all-inclusive een natje en een droogje

Het was klasse dat staat buiten kijf
Al kostte het wel een weerrib uit je lijf

Dat het zonnig karakter van onze club won
werd ruimschoots bevestigd door stralende zon

Daarnaast ook typisch Dijkdichtersgedrag:
Bij nattigheid niet te dicht tegen elkaar aan gaan klitten
maar onverstoorbaar met droge humor blijven zitten

En zeg nou zelf: Hoe nat is de regen?
Wat blijkt is een feit: We kunnen ertegen!

Bovenstaande waarheid(?) werd u toegedicht door Marijke
Werkelijk! echt ze gaat over dijken!

Foto's (© Juul Baars) van het Stichtingsuitje.


De Dijkdichters

Kunstevenement 'Vestingval' Elburg

Van 5 t/m 14 mei 2016 vierde Elburg het eerste lustrum van het kunstevenement 'Vestingval'.

Op woensdagmiddag 11 en zaterdagmiddag 14 mei mochten enkele Dijkdichters acte de présence geven in de stijlvolle omgeving van de refter van het voormalige Agnietenklooster. Hier traden Marijke Kienhuis, Juul Baars, Bert Souman en Floor Koedam totaal zes keer op met bij dit evenement passende gedichten. We werden daarbij geïntroduceerd door de stadsdichter van Elburg Ewoud Gosker. Vooral de muzikale omlijsting van onze gedichten door Patricia Swart op saxofoon was in dit totaal een perfecte combinatie, zodat we allemaal - niet alleen de bezoekers - maar ook wijzelf als dichters en muzikante enorm genoten van deze beide middagen. Voor de Dijkdichters een evenement om vaker aan deel te nemen, temeer daar voorbereiding en ontvangst door de mensen van Museum Elburg / Vestingval-organisatie zeer plezierig verliep. Bovendien was het bezoek aan de andere evenementen in Elburg tussen de optredens door een ook een mooie ervaring.

floor koedam

Foto's (© Juul Baars) van Vestingval in Elburg.

mei 2016


Optreden Hanzeborg

Op zondag 17 april 2016 hebben wij, in samenwerking met Guido Meisner (Amare Consort), een middag met muziek en gedichten verzorgd in de Hanzeborg. Dit theeconcert was, behalve voor de vaste bewoners, ook toegankelijk voor belangstellenden van buitenaf. Zodoende traden we op voor zo'n 40 bezoekers; zeer de moeite waard. En dan is muziek een welkome afwisseling tussen de gedichten... of andersom.

Erik Kramer

Kranten artikel uit de FlevoPost Lelystad.

17 april 2016


PERSBERICHT

Kunst en Poëzie in de Kunstuitleen

Opnieuw wegens groot succes gaan kunst en gedicht met elkaar een dialoog aan in de kunstuitleen, gebouw de Kubus, Agorabaan 3.

Op vrijdag 15 april vanaf 16.00 uur is de presentatie van de samenwerking tussen Kunstuitleen en Dijkdichters. Er zijn 7 gedichten gemaakt die voorgelezen gaan worden. Presentatie van kunstwerk en voordracht van het gedicht worden afgewisseld door pianospel. De kunstwerken zijn een schilderij, een brons of keramiek. Onder genot van een hapje en drankje kunt u uw ogen en oren laten strelen in de oudste Kunstuitleen van Lelystad.

15 april 2016.


Apollo's Kamer, Harderwijk

Op 3 april 2016 gingen drie Dijkdichters, nl. Juul, Igna en Marijke naar Harderwijk voor een open podium in het Gemeentelijke Museum. Dit open podium wordt maandelijks georganiseerd door de dichtersvereniging 'Apollo's Kamer'. Geboden werd een gevarieerd programma met poëzie, muziek en humor. De Dijkdichters kregen twee keer de kans om iets voor te dragen en er werd met interesse geluisterd. De eerstvolgende bijeenkomst bij 'Apollo' is 22 mei om 14.00 uur. Van harte aanbevolen.
Marijke

Foto's (© Juul Baars) van een middagje poëzie in Harderwijk.

3 april 2016


De Dijkdichters met Guido Meisner op Nieuwjaarsreceptie H.V.

Op zondag 17 januari 2016 vierde het Humanitisch Verbond haar nieuwjaarsbijeenkomst in theater 'Posa' te Lelystad. Om 15.00 uur opende voorzitster Janneke Sparrenboom het samenzijn met een terug- en een vooruitblik over het werk van H.V. afdeling Lelystad/Dronten. Na de koffie was het tijd voor een paar mooie pianostukken, gespeeld door Guido Meisner op de Yamaha-vleugel. Daarna volgden de 'Dijkdichters' met het eerder gedane programma uit Aldsjerk (22 november 2015) met begeleiding van Guido. Wil v.d. Lans, Guus Cleintuar, Igna Geveke, Annemarie Maasdam, Floor Koedam en Rolf Captijn brachten een mooie mix van allerhande soorten gedichten op de fraaie muziek van Guido.

Na de pauze volgden nog wat losse gedichten, afgewisseld met korte pianostukken van Guido. Na afloop van het programma werden muzikant en dichters door Janneke nog even in het zonnetje gezet en kreeg ieder een leuke attentie. Het programma werd afgesloten met een hapje en een drankje en na wat goede gesprekken toog iedereen weer voldaan huiswaarts.

Rolf


Naar Actueel Nieuws
Naar archief 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 en ouder.2019-06-30 (13301)