De Dijkdichters

Dichters 'In de Pers/Media'

2023


Ons Lelystad

Het dijkdichtersgedicht van februari 2023 is van de hand van Joshua Buijnink.

Hij is sinds april 2022 lid van de Lelystadse Dijkdichters.

Voor zijn gedicht liet Joshua zich inspireren door de filosoof Jalal ad-Din Rumi, geboren in 1207 in wat nu Afghanistan heet. Rumi is een van de belangrijkste personen uit de Perzisch/Islamitische dichtkunst. Zijn gedichten roeren de ziel en zijn vooral gericht op spiritualiteit.

Wat Joshua in de gedichten van Rumi trof, was vooral de levenswijsheid die hedentendage nog steeds actueel is: nl. het zoeken naar jezelf, waarheid en rust. Joshua's gedicht sluit hierop aan. Hij experimenteerde met de gedachtes: "Hoe krijg je meer gedaan in één dag" en "wat is daarvan de keerzijde. Het resultaat van Joshua's overwegingen resulteerde in het gedicht: "Meer Tijd"

Meer tijd

Als de aarde trager draaide
en groter werd haar baan
kreeg ik in een etmaal
tweemaal meer gedaan
Dan gaf ook het duister
mij tweemaal zoveel rust
tijd genoeg voor alles
nooit meer uitgeblust
Alleen de tijd, mij gegeven
zou ook twee keer zo snel gaan?

Beter: laat de aarde in haar waarde
en doe zelf eens rustig aan

© Joshua Buijnink, februari 2023

Naar kranten artikel.

2 februari 2023.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Gedicht van de week: 'Suydersee' (Marlies van Eunen de Boer)

Het gedicht van de week is van Marlies van Eunen de Boer. Ze schreef het gedicht ‘Suydersee’ omdat ze graag iets wilde schrijven over wat Lelystad is voor haar en hoe ze zich, als relatief nieuwe bewoner, al verbonden voelt met Lelystad. “Bij Lelystad voel ik wind, water, vrijheid, vrije geesten en vooral in alles nog heel erg de pioniers ruimte van het nieuwe land. Hier sluit je niet aan maar hier ontgin en begin je en er is nog zoveel onontgonnen en onbegonnen. Hier mag je de ruimte opzoeken omdat er ruimte is. Hier is het water overal om ons heen als natuurlijke begrenzer voor het opslokkende karakter van het grootstedelijke buiten het nieuwe land. Met Suydersee wilde ik woorden geven aan hoe ik kon verankeren in Lelystad en toen de oproep voor de Lely Plank kwam om een gedicht in te zenden over Lelystad, hoefde ik niet lang na te denken – ik zond Suydersee in omdat het voor mij echt goed verwoord wat en hoe Lelystad is voor mij,”aldus Marlies

Suydersee

Verzilt, verzoet, reis met mij mee
Naar de bodem van de zuiderzee
Waar scherend schietend rakelings duikelend
de kust ontwijkend de kiters kiten
Waar ranken reikhalzend de zon opzoeken,
Zoet de druif het vat wil vinden
En wilde wijnen de tong beroeren.
Verstild, verwaaid, droom met mij mee
Op de bodem van de zuiderzee
Waar de Batavia haar zeilen in rust laat klap'ren
En waar in stilgelegde uren na vervlogen avonturen
Haar dame nog altijd het meer trotseert
Waar vogels t wad vinden en mensen aanschouwen,
Dat wat nooit was, zij konden bouwen
Waar de wind vrij speelt en het zand
vergeeld zijn weg zoekt aan een nieuwe kust.
Verketterd, vergeten, zegt men vaak NEE
tegen de bodem van mijn Zuiderzee
Waar ik verwaaid, verzilt, verzoet
Mijn spiegelbeeld opnieuw ontmoet
Waar mijn geschaafde, gebutste hart
Verankerde in Lelystad.

© Marlies Eunen, 31 januari 2023

Naar kranten artikel.

31 januari 2023.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Deze maand is het "Dijkdichtersgedicht van de maand" van de hand van Igna Geveke.

Zij liet zich voor dit gedicht inspireren door de nacht, als de meeste mensen slapen en de natuur in ruste is. In die rust komen volgens Igna de fijnere energieën en geluiden meer op de voorgrond, en is de mens geneigd naar de sterren en het grotere geheel te kijken.

Igna voelt zich graag deel van het grotere geheel, dat alle deelbelangen overstijgt.

Nachtelijk Ballet

In de stilte van de nacht
Waar alles zwijgend wacht
De zware wind zwoegt rond de huizen
En vogels zuchten in hun slaap
Dansen de daken delicaat
Een tango met de sterren.

De nacht herademt na de drukke dag
Ontfermt zich over de slapende stad
De maan houdt stil de wacht
Licht dief en minnaar gelijkelijk bij op hun pad
Terwijl de Melkweg ver en onbewogen
Dit alles overschijnt.

© Igna Geveke, 6 januari 2023

Naar kranten artikel.

6 januari 2023.
Naar (begin) pagina.


2022


Meijnen

Het Gedicht van de Week:
Oud & nieuw & vrede (Petra Meijnen)

Het gedicht van de week is van Petra Meijnen.

“Wij leven in een tijd waar veel veranderingen nodig zijn en zullen komen. Eén van de basispijlers hiervoor is mijns inziens vrede. Wereldvrede begint bij vrede in ieder zelf. Veel mensen dragen boosheid, jaloersheid, hebberigheid, een gevoel van onmacht of een gevoel van niet goed genoeg zijn etc. in zich. Door hiernaar te durven kijken, het van jezelf erkennen, is het goed mogelijk om een ander hier ook in te herkennen en te accepteren. Vrede begint bij het accepteren van je zelf en de ander. Je hand op het hart van de ander leggen. ongeacht achtergrond, geloof, huidskleur, vrouw/man, kind. Kijken naar wat is geweest en naar toekomstige veranderingen. Ieder mens kan hieraan meedoen, het kost niets en je hebt jezelf altijd bij je! Mijn nieuwjaarswens is vrede voor ieder mens.”

Oud & nieuw & vrede

Een bekend verschijnsel
zo rond de wisseling van het jaar
de oude man met zijn lantaarn
in mist staat het jonge kind al klaar

de oude heeft zijn licht gedoofd
het jonge staat op wacht
dagen waar het licht in rust
donker als de nacht

we kijken even achterom
voorbije tijd herdenken...
dan volgen dagen om te zien wat
wij het nieuwe kunnen schenken

boosheid, onmacht, laat het gaan
dat geldt voor mij en u
ontstoken licht in eigen hart
geeft vrede hier en nu

© Petra Meijnen, geplaatst op 27 december 2022.

Naar kranten artikel.

27 december 2022.
Naar (begin) pagina.


Esam Al wasete

Het Gedicht van de Week:
Dromen zonder uitademing (Esam Al wasete)

Het gedicht van de week is van Esam Al wasete

Esam Al wasete, een Lelystadse dichter, is een Iraakse vluchteling. Sinds 2003 woont hij in Nederland. Hij was stadsdichter van Dronten en gaf in 2020 een gedichtenbundel uit met de naam “Dromen zonder uitademen” (isbn: 9789462471887).

Het gedicht van de maand komt uit deze bundel. Aanleiding tot het gedicht is de gedachte dat onvrijheid kan worden opgevat als het verliezen van je dromen. Esam beschouwt in het gedicht zijn dromen als mensen die adem nodig hebben om te leven, maar vergeefs naar die adem snakken.

Dromen zonder uitademing

Zojuist nu
weet ik dat mijn leven vergelijkbaar is met een clown-tragedie
een clown die op zoek is naar een grapje
om om zichzelf te kunnen lachen
voor een roestige spiegel

En mijn dromen
zijn als een zwerm duiven
die hun weg aan de hemel kwijt raken
of
als een wolk die haar geheugen verliest
ze bestaan niet meer

Mijn identiteit
raakte als een naald in een hooiberg verloren
in de regendag
als een karbonkel
moe van het wachten op neerslag

Mijn vreemdelingschap
is als bleke gedichten
ze hebben geen schaduw
geen smaak en geen stem
alleen de inkt ligt te slapen op het papier

En mijn
herinneringen
zijn als ramen op zoek naar licht
om met de zon te flirten –
en ze smeken de tijd om te duren

Mijn wond
is als een vreemde
op zoek naar een thuisland
want het land vluchtte weg vanonder zijn voeten

Mijn dromen
zijn er nog steeds
de cipier verlaat hen nooit
En hoewel ze ademen
hoor je hun uitademing niet

© Esam Al wasete 2022

Naar kranten artikel.

17 december 2022.
Naar (begin) pagina.


Kramer

Het Gedicht van de Week:
Uitzicht (Erik Kramer)

Het gedicht van de week is van Erik Kramer.

Erik munt uit in het "korte gedicht", waarin hij goed in staat is gevoelens op een treffende wijze te verwoorden. Het gedicht werd gemaakt in 2022.

Uitzicht

Tranen van onmacht vallen
de muur van wegkijken'
aan, die in graniet is gehakt
uit bergen van hoogmoed

tranen van machteloosheid
verdampen in het vuur van
eigenwaan en opportunisme

toch, de hoop blijft bestaan
en bouwt gestaag zijn muur
waarop wij eens zullen staan.

© Erik Kramer 2022

Naar kranten artikel.

8 november 2022.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Het Gedicht van de Week:
Stil in mij (Joshua Buijnink)

Het gedicht van de week is van Joshua Buijnink.

Stil in mij

Onhoorbaar vult zijn echo

het vacuüm in mijn hoofd

waarachter tranen branden

en levensvreugde dooft

Vergeefs zoek ik naar houvast

wil vluchten van ’t gemis

acceptatie is zo moeilijk

dat hij er niet meer is

toen tijd stokte

de rem werd aangehaald

zijn verhaal, zijn leven

naar herinnering vertaalt

© Joshua Buijnink, 8 november 2022

Naar kranten artikel.

8 november 2022.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Het Gedicht van de Week:
Mijn favoriete plek (Marc Broekmans)

Het gedicht van de week is van Marc Broekans.

Mijn favoriete plek

er is niets wat mij belet;
mijn favoriete plek in huis
is en blijft echt: het bed

het bed verschaft mij rust
kalmeert mijn lijf en leden
in mijn bed verkrijg ik lust

het is een ideale stonde
ik raak er opgewonden
ten koste van de slaap

ik rek me er uit en gaap!
laat mijn onderdanen los
zie door de bomen weer bos

het bed verschaft plezier
voor mijn teder minnespel
waarna wij na liggen, jawel;

tot diepe contemplatie komen
korte nachtmerries en dromen
juist daar tot wasdom komen

op vele plekken in het huis
geven wij vaak niet thuis
worden we kriegel, niet in bed

daar lukt het mij weer wel
verkrijg ik mijn evenwicht
onder de lakens is het licht

© Marc Broekmans, 25 oktober 2022

Naar kranten artikel.

25 oktober 2022.
Naar (begin) pagina.


Derya Uzun

Het Gedicht van de Week:
Verborgen dieptes (Derya Uzun)

Het gedicht van de week is van Derya Uzun

Zij is het jongste lid van de dichtersgroep de Dijkdichters.

Zij heeft een voorliefde voor de Afghaanse dichter Jalal ad-Din Rumi uit de 11e eeuw. Het Dijkdichtersgedicht van deze maand ademt een beetje de sfeer van Rumi en is filosofisch van aard.

Verborgen dieptes

Verlies ik opnieuw
na een lange zoektocht
iets wat ík kostbaar noemde
kort vasthield en voelde

Om opnieuw te laten gaan
opdat het waardevol blijft
ruw en onbereikbaar
in de zee met verborgen dieptes

© Derya Uzun 2022

Naar kranten artikel.

25 oktober 2022.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Het Gedicht van de Week:
Dementia (Igna Geveke)

Radio Lelystad zal de komende tijd wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ plaatsen van een Lelystedeling. Er loopt namelijk veel dichttalent rond in Lelystad, en die verdienen een podium, ook op onze site. Bovendien is dichten leuk, inspireren de gedichten andere mensen wellicht ook tot dichten en bieden gedichten vaak een andere kijk op de werkelijkheid of een actueel onderwerp.

Het gedicht van de week is gemaakt door Igna Geveke, een Lelystadse dichter.

Zij schreef het gedicht naar aanleiding van de dag voor dementie, welke viel op 21 september 2022. Haar motivatie is haar eigen ervaring met een geliefd persoon uit haar directe omgeving.

Dementia

Als de geest van een mens langzaam vervaagt
zijn verleden uitgewist
zijn heden een raadsel
zijn toekomst nog ongewis
wat blijft er dan nog

Als alle houvast is verdwenen
geen herkenbaarheid meer over
geen richting of doel
alleen het gevoel
wat blijft er dan nog

Terwijl hijzelf verdwijnt in de mist
de weg voorgoed verloren..
is dat wat hem tot mens maakt
de vaste kern die overleeft

Wat blijft is de essentie van de ziel

© Igna Geveke, 4 oktober 2022

Naar kranten artikel.

4 oktober 2022.
Naar (begin) pagina.


Ons Lelystad

Dijkdichtersgedicht van de maand

Het dijkdichtersgedicht van de maand is dit keer van Anne Graalman, uit Lelystad Haven. Het gedicht past in het jaargetijde, nu de herfst zijn intrede gaat doen en de zon vaak verdwijnt achter regenachtige wolken.
(Artikel geschreven door Juul Baars)

Poort

de poort naar de zon
staat niet altijd wagenwijd open
soms potdicht of op een kier
verbergt zij zware bewolking
van duister ongrijpbare grijzen

de kunst is te blijven hopen
dat wolken zullen wijken
het licht het zal gaan winnen
en warmte blijft bestaan

opdat de mensen niet verkillen
tijdens hun reis waarin poorten
voor hen open kunnen gaan

© Anne Graalman, september 2022

Naar kranten artikel.

23 september 2022.
Naar (begin) pagina.


Dichters uit heel Nederland tonen hun kunsten tijdens Alphen Taal

Petra Meijnen en Juul Baars haalden in Alphen de plaatselijke krant na een optreden op 17 september 2022 bij Alphen Taal in de bibliotheek van Alphen aan de Rijn.

Naar kranten artikel.

De sessie wordt geopend door Petra Meijnen die zangeres is en zichzelf begeleidt bij de zang op de gitaar. Ze komt uit Lelystad. Petra: “Ik ben vanaf mijn zesde jaar al muziek gaan spelen, gitaar en later ook viool. Helaas kreeg ik op latere leeftijd een aandoening aan mijn handen waardoor het spelen van instrumenten bemoeilijkt werd. Ik ben toen gaan zingen en dat vond ik fantastisch.” Petra schrijft haar teksten en muziek zelf.

Soms komt een dichter op een ludiek idee. Dat overkwam Juul Baars uit Lelystad. “Samen met een wethouder realiseerden we dat in Lelystad er veel mensen waren met een migratieachtergrond uit meer dan twintig landen.

‘Gedichten zijn voor mij een middel om te communiceren’

We hebben veel van deze mensen benaderd om een gedicht te schrijven. Al deze gedichten hebben we verzameld en uitgegeven in een boek getiteld Divers Lelystad.“ Het boek is nog steeds verkrijgbaar via Internet. Zijn zoon, Joost Baars, heeft vier jaar geleden de VSB poëzie prijs gewonnen.

17 september 2022.
Naar (begin) pagina.


Urk

Ons lelystad

De Dijkdichters in lelystad zijn hard op zoek naar dichterlijk talent.

De dichterskring, die tweewekelijks gedichten doorspreekt in buurthuis De Brink in de Lelystadse Boswijk, bestaat sinds 2009 en is zeer actief op diverse podia in Lelystad en daarbuiten.

Zo treden dichters op tijdens het jaarlijkse festival Sunsation op het observatorium Robert Morris, in de Salon van Utopodium in het centrum en in de kunstuitleen in de Kubus. Verder zijn Posa, de Moestuin en LelyStart regelmatig bezochte locaties voor voordracht van gedichten.

De Dijkdichters speuren sinds de oprichting naar Lelystadse talent. Momenteel telt de groep 14 dichters, er is nog ruimte voor twee dichters. Hun werk wordt gelezen, waarna wordt besloten of de dichter toe kan treden tot de dichterskring. Uit de gelederen van de Dijkdichters zijn in het verleden vier stadsdichters voortgekomen, te weten oprichter Gerard Beense (dichter van Lelystad), Esam Alwasete (dichter van Dronten), Martijn Nijdeken (dichter van Lelystad en Dronten) en Juul Baars (dichter van Lelystad). De Dijkdichters streven naar een plezierige sfeer om elkaars gedichten te lezen, te verbeteren, vormen uit te proberen en te werken aan de manier van voordragen van een gedicht. In 2024 vieren de Dijkdichters hun 15 jarig bestaan, Eerder, in 2017, kwam een gezamenlijke bundel uit, ‘Dijkdichters Dichten’. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd het mini bundeltje ‘Dichters zijn wij’ vervaardigd.

Informatie over aanmelding en lidmaatschap is te verkrijgen bij Rolf Captijjn (secretaris), Anne Graalman (voorzitter) of op de website van de Dijkdichters: www.dedijkdichters.nl. Op de website staan werken en personalia van alle Dijkdichters.

Naar kranten artikel.

13 september 2022.
Naar (begin) pagina.


Naar actueel In de Pers/Media

Naar archief In de Pers/Media,


2023-02-03 (4388)