Acties
9 1 0 2

Vijfde Editie van KUNST-GEDICHT BIJ ART & LEEN


Op vrijdag 12 april 2019 hebben De Dijkdichters hun gedicht bij het kunstwerk voordragen.

Album van de actie op 12 april 2019.
Film impressie Kunst-Gedicht 12 april 2019.


Kunst&Gedicht vijfde editie succesvol verlopen.


SCHIP

« Ik ben een schip
en mijn zeilen vullen de horizon,
ik draag in mijn lichaam
alle psalmen van liefde en oorlog.
Ik draag ook zonnen en manen,
evenals steden van verlatenheid,
want mijn lichaam verlangt naar koestering
en naar het bedrog van rozen.

Een vulkaan ben ik,
ik ben hoger dan de berg Everest.
Wie verlangt niet mij te beklimmen,
wie durft niet mijn wereld binnen te gaan?
Mijn vingerafdrukken zitten nog steeds
op de mannenhuiden.

Ik ben een tuin van tranen,
ik verzamel ze en maak er een ketting van.
Ik ben als de winter
die begint met regen
en eindigt met een donderslag.

Dit zijn mijn armen,
zij zijn nog open.
Hang maar jouw verdriet wijduit
om droog te worden... »

© Esam Alwasete, 13 maart 2019

Kunstwerk: ECK001 - Frances Eckhart - Nika (acryl op doek, 100x100)

Naar (begin) (einde) pagina.Schijnbare willekeur

Daar waar ruimte zich manifesteert
en kleuren dansen in verschoven realiteit,
wordt het zicht op inbeelding aangeleerd,
dat hoe het licht zich ook verspreidt
naar groot of klein, naar grof of fijn,
al wat staand is kan ook liggend zijn.

Vanuit welke invalshoek je het ook bekijkt,
de chemie van het spel der fantasie,
onthult onbekend en verrast voortdurend als blijkt
dat al wat is, vol van fictie speelt met de magie
van het onbegrensd en alles omvattend vermogen
waarin ieder eind onmiskenbaar tot begin is omgebogen.

De ogen van nooit ontwaarde waarheid
dwingen de blik het pad van besef te betreden
waarop de geur en kleur van schijnbare willekeur gedijt
en het werkelijk weten van waarom wordt gemeden
teneinde uiting en uitzicht te geven
aan vergankelijkheid dat speelt met leven.

© Gerard Beense, Lelystad, 15 maart 2019

Kunstwerk: BAA002 - Menno Baars - 'Stoere Koning'

Naar (begin) (einde) pagina.Gevonden

Aan de oever van een roze rode stroom
waar stenen stranden in een woeste droom
staat mijn magisch tentje in surrealistisch decor
dat mij rust geeft tussen mijn wanen door

Wat valt er voor mij verder nog te doen
aan deze monding met keien, nergens groen
Ik rolde de loper uit voor deze rijke rivier
Waarom zette ik de tent juist hier?

Grijze luchten, water als bloed, nergens een wezen
Een plek om in te keren, nieuwe natuur te lezen
Vol van vervreemding en diepe verlatenheid
val ik terug in de aarde, het wordt mijn tijd

© Marc Broekmans, februari 2019

Kunstwerk: VRIE003 - Myra de Vries - Found

Naar (begin) (einde) pagina.DE AFTRAP

Hij zou bij een oude kennis op visite gaan
had datum en tijd in zijn agenda vastgezet
maar arriveerde veel te laat en geheel ontdaan
in doodlopende straat en onlogische parterreflat.

Zijn navigatie toonde hem een grijs gebied
wat volgens zijn kaart niet leek te bestaan
straat en huisnummer bestonden ook niet
gewoon het spookgebied maar even binnengaan.

Daar stond ineens een foeilelijk architectenkind
met geen deurbel om contact te maken
waar je geen lift maar enkel trappenhuizen vind
hoe hij ook klom, hij hoorde enkel treden kraken.

Hij liep spitsroeden, volkomen uitzichtsloos
tree voor tree maar nergens een open deur
elke richting die hij ook maar koos
liep dood, elk richtsnoer stelde hem teleur.

Hij heeft moegelopen zijn oude kennis opgebeld
en hem gevraagd eerst bij hem aan te lopen
zijn verhaal tegen een blinde muur verteld
op enige reactie mag hij nog enkel hopen.

Sta je ooit in niemandsland of onbekend terrein,
kijk dan vooral eerst of er ook liften zijn!

© Rolf Captijn, 2019

Kunstwerk: CREM003 - Eric Cremers - Ode aan MC. Escher.

Naar (begin) (einde) pagina.Open

de deur staat open en laat zien
wat niet voor alle ogen lijkt bedoeld
intimiteit is voor de enkeling
die binnenkomen mag
in deze eigen, zelf bedongen sfeer

laat af van elke onbescheiden blik
en keer u in beschroomdheid om

of misschien:

de deur staat open en laat zien
wat vrij van schaamte wordt getoond
een uitdaging aan ieders blik
een lust voor 't oog
open en bloot, een mooie jonge vrouw

beschouw al haar bekoorlijkheid
voel u gestreeld en ingewijd

© Floor Koedam, 5 februari 2019

Kunstwerk: ANDR001 - Anita Andriessen - 'Eindeloos wachten', brons. 27 cm

Naar (begin) (einde) pagina.
Vervlogen tijden

zij heeft haar rug naar mij toegekeerd
ongenaakbaar tastbaar

haar kilte aanzien
doet me rillen tot op het bot
iemand heeft haar zo
ontmanteld achtergelaten
waarom en waar zijn ze toch
waar is alles gebleven
dingen ooit van haar

zij kon zich die
nog wel herinneren
van eens in andere tijden
op de juiste bestemming
maar nu
waar is alles


langzaam wendde zij zich om
en keek mij ietwat droevig
nietsziend aan
en zei stilletjes
zacht voor zich uit

"ik voel me zo hol van binnen"


© Bert Souman, 2019

Kunstwerk: SCHB004 - Jeanne Marie Schuddeboom-van Irsum - Vrouw (brons)

Naar (begin) (einde) pagina.
8 1 0 2

Vierde Editie van KUNST-GEDICHT BIJ ART & LEEN


Op vrijdag 18 mei 2018 hebben De Dijkdichters en de stadsdichter Thomas Gerla hun gedicht bij het kunstwerk voordragen.

Album van de actie op 18 mei 2018.
Film impressie Kunst-Gedicht 18 mei 2018.


Kunst&Gedicht vierde editie succesvol verlopen.

Ook ditmaal was er een vruchtbare uitwisseling tussen de Dijkdichters van Lelystad en Kunstenaars van Art & Leen. Onze Stadsdichter Thomas Gerla gaf tevens acte de présence. Zowel de dichters als de kunstenaars en het publiek genoten van de presentatie van gedichten die speciaal bij kunstwerken geschreven waren en de toelichting van de kunstenaars bij hun werk. Omlijst door pianomuziek en met een hapje en drankje was dit wederom een geslaagde middag in de Kunstuitleen van Art & Leen in 'De Kubus'.

Op naar volgend jaar, en ook dan zal onze enthousiaste stadsdichter weer van de partij zijn.

Igna.


Anne Graalman

Vrouw

van binnen uit
opent zich haar ruimte
een uitnodigend gebaar
in rondingen van brons

is het bescherming
of stille overgave
in haar openheid
waarbij ze grenzeloos is

haar rug en billen
geven het nakijken
en zwijgen in een sierlijk
gepolijst neerzijgen

© Anne Graalman, februari 2018 (18 mei 2018)

Kunstwerk: "Vrouw" (brons) van Jeanne-Marie Schuddeboom - van Irsum (SCHB004).

Naar (begin) (einde) pagina.Guus Cleintuar

Eros of Mars

Wat ik hier zie doet mij ontroeren
mijn bonzend hart en heel mijn lijf
ondergaan als louter vreugde
dit liefdespaar, zo buiten kijf.

Man en vrouw al zo nabij gekomen
nog dichterbij duurt maar een tel
die hier regeert is waarlijk Eros
Mars onmachtig en tandenknarsend fel.

Wat maakt dat in onze mensenwereld
zachte Eros nu zo vaak van Mars verliest?
werd niet ooit : "Make love, not war" geroepen?
nu is het of men wrede massamoord verkiest.

Mensen, ben ik geneigd luidkeels te roepen,
bedenk toch wat je aanricht op deez' aard.
Is al die brute geld-land- of machtswinst
heus al die wrede mensenoffers waard?
Of toch maar Eros...?

© Guus Cleintuar, 18 mei 2018

Kunstwerk: "Man/Vrouw" (brons) van Jeanne-Marie Schuddeboom - van Irsum (SCHB003).

Naar (begin) (einde) pagina.Wil van der Lans

Weerloze Stilte

Elke keer elkaar ontmoetend
Hangt die vreemde spanning daar
Wolk van niet gestelde vragen
Maakt de lucht onnoemlijk zwaar

Telkens op de gang gebeurt het
't Was er al bij het begin
Telkens weer en telkens vaker
Elke keer de adem in

Steeds maar weer zoekt hij de gang op
Zij er als de kippen bij
Weer die zwaar beladen stilte
Weer gespannen, allebei

Muur van opgehoopte vragen
Waartoe leidt dit heftig spel
Als de stilte wordt verbroken
? Naar de hemel of de hel ?

© Wil van der Lans, 18 mei 2018

Kunstwerk: BAU015 - Menno Bauer - "Weerloze stilte".

Naar (begin) (einde) pagina.Erik Kramer

Vinex-wijk

Ongewild slenter ik door een
doodlopende straat, waarin
lege vensters navelstaren en
gevels hun stand ophouden

ik draai me om, laat mijn
gedachten de vrije loop en
zoek een uitweg, ver van
deze eenvormige beleving

om met illusies in steen
míjn huis te bouwen en de
toekomst ramen waarvoor
ik mijn gordijnen hang.

© Erik Kramer, 18 mei 2018

Kunstwerk: "Wandobject rijtjes huis" van Tijssen (TIJ006).

Naar (begin) (einde) pagina.Juul Baars

De laatste vlucht...

vlak voor het bulderen begon
geraas bezit nam
van de stilte
vertrok de laatste vlucht

het paradijs
dat ooit verrees
uit drooggevallen water
waar het wilde groen
tot een schuilplaats groeide
voor vogels en
voor dieren

alles
werd opgeofferd
aan wat men
vooruitgang noemt
nu resten slechts
het asfalt en beton
waar groeiende
bedrijvigheid
de rust blijvend verstoort

© Juul Baars, 5 maart 2018 (18 mei 2018)

Kunstwerk: "Landschap" van Els van Luijk (LUIJ007).

Naar (begin) (einde) pagina.Jan Huisman

Eenvoud

het is zomer, Parijs gonst, tussen al die kleuren
komt zij mij, gevangen in al haar eenvoud, tegemoet
de haren verstopt onder die al even eenvoudige hoed

Onze blikken kruisen elkaar, kijken in die schier
eindeloze verten verborgen achter onze ogen waar
verscholen en onttrokken aan het zicht meer leeft
dan dat het aan de tastzin van onze blikken prijs
geeft

ze is voorbij, voorbij... het is haar eenvoud die mij bij blijft
die mij doet terugkeren op mijn schreden om haar te zien al
is het maar voor heel even helaas ze is verdwenen, wat had
ik graag met haar al die schier eindeloze verten willen
verkennen...

haar ziel verwennen maar helaas we passeerden elkaar
dit keer bleven wij niet staan misschien ooit in een of ander
voorjaar zie ik haar weer gevangen in al haar eenvoud mij
tegemoet gaan

© JR. 2018 (Jan Huisman) 18 mei 2018

Kunstwerk: "Raincoat" van Monique Nieberg (NIE1012).

Naar (begin) (einde) pagina.Marijke Kienhuis

Blue Moon

je maant me te waken
in je waarheid

je maant me te laveren
in je leegte

je maant me te grijzen
in je grond

je maant me te schaduwen
in je schijnsel

je maant me te rusten
in je rouw

je maant me te schuren
in je schoonheid

je maant me te verstommen
in je stilte

blue moon

ik maan me te bevrijden
uit jouw frame

© Marijke Kienhuis, 18 mei 2018

Geïnspireerd op een schilderij van Piep van Sante getiteld: 'Maan op een bedje van goud'
(gezien bij Art&Leen Lelystad) (SAN014).

Naar (begin) (einde) pagina.Thomas Gerla

De Architect

Voel hoe de tijd door ons beider bewustzijn glijdt
onder het gesternte van een fluorescerende nacht
zucht bezwangerde aarde en tsjirpen krekels zacht
- voor welke prijs verkrijg ik ons onsterfelijkheid?

Ik bouw je een vesting van graniet en roestvrijstaal
die ons beschermt tegen de krachten der natuur
voorafgaand en voorbij aan beschavings laatste uur:
een prijs die ik koste wat het kost voor jou betaal.

'Is je intellect niet briljant en waardeloos genoeg,'
sprak ze in haar moedertaal en haar vaders dialect,
'dat je de kosmos zijn platonische vruchten vroeg?'

Het is waar, ik heb haar ontworpen noch verwekt;
wat ik ook creëren zou, hoezeer ik streef en zwoeg
en allemaal ontberen zou: ik ben niet de architect.

© Thomas Gerla (stadsdichter van Lelystad), 18 mei 2018

Kunstwerk: "Landschap" van Willem de Vries (VRI036).

Naar (begin) (einde) pagina.

Acties:

Recente Acties, Archief Acties.

Naar (begin) pagina.

2019-04-14 (2031)