De Dijkdichters

Gerard Beense

Gerard Beense (1946 - 2020)

Gerard Beense De in 1946 in Amsterdam geboren Gerard Beense is sinds 1978 Lelystedeling. Hoewel hij reeds in zijn jeugd begon met schrijven, tijdens zijn verblijf in Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen was hij oprichter van het jeugdblad 'De Spreekbuis', duurde het tal van jaren voor hij zich weer op het schrijverspad begaf. In de jaren 80 van de vorige eeuw schreef hij, naast zijn reguliere werk bij een grote Nederlandse Bankinstelling, artikelen voor diverse Streekkranten. In Lelystad aanvankelijk ook voor Privé naar Privé, een wekelijks verschijnend huis-aan-huisblad en daarna voor Het Flevolands Nieuwsblad. Zijn interviews met tal van bekende en onbekende persoonlijkheden uit Lelystad stonden regelmatig op de voorpagina's. In 1984 verscheen zijn kinderboek Jetje de Yoghurtkoe en andere verhalen. Pas nadat een aantal kinderverhalen van zijn hand in het Vertelboek voor kinderen bij uitgeverij Cantecleer en bij het IVIO in Lelystad een boekje over President Kennedy en een script over piramides waren verschenen, begon hij eind jaren negentig met het schrijven van poëzie. Zo maakte hij een aantal gedichten bij het door hem benoemde 'fictief realisme' van de kunstschilder Wim Mast de Gooijer en had hij en succesvolle poëzie-expositie in het IVIO. Via uitgeverij Archipel verschenen zijn dichtbundels 'Woelen in Woorden' ISBN 9080615617, 'In de Kleuren van de Kim' ISBN 9080615633, 'Woordenwind en Klankenkraam', ISBN 908061565x en 'Ik zou met jou ...', ISBN 9080615641. In 1999 begon hij met de dichterskring De Dijkdichters, een aantal als los zand bijeen vergaarde dichters uit Lelystad. Zij brachten een boekje uit getiteld Uitlopers, een eerbetoon aan de oudste boom van het voormalig oostelijk Flevoland op het werkeiland Lelystad-Haven.

Het poëtische oeuvre van Gerard Beense is veelzijdig, verrassend en veelal kenmerkend door ogenschijnlijke eenvoud. Zijn poëzie brengt een beeld van herkenning voor de geest dat van glimlach naar verder ontdekken dwaalt. De dichtwerken, soms sterk geëngageerd maar altijd getuigend van een breed perspectief, leiden de lezer niet alleen naar een luchtige climax maar ook naar een beeld en beschouwing die tot nadenken stemmen. De Flevolandse zanger en componist Martin Weber heeft bij een aantal dichtwerken van Gerard Beense muziek gecomponeerd. Een van deze songs 'De Flevoboulevard' was te horen op het Flevolands Songfestival van 2003. Zowel met de Winterwende van 2000 als met de Zomerzonnewende van 2001 droeg Gerard Beense tijdens Sunsation bij het Observatorium Robert Morris zijn gedichten voor. Naast gecombineerde exposities met o.a. beeldend kunstenaars als Wim Mast de Gooijer en Annette Sieger, presenteerde hij zijn poëzie tijdens verschillende culturele manifestaties zoals de Kunstmarkt in Lelystad-Haven en Culturele Café's in Den Bosch, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft, Utrecht, Lelystad en Almere. Eind 2004 schreef hij voor Uitgeverij AO (Actuele Onderwerpen) het boekje Herinneringen aan André Hazes. (AO 2815 2004).

In 2005 werd Gerard Beense door B&W in Lelystad benoemd als Eerste Stadsdichter van Lelystad. In dat jaar organiseerde hij via de door hem opgerichte Stichting Poëtikos, de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad, een poëtisch evenement waar officieel door B&W benoemde Stadsdichters uit Nederland en Belgisch Vlaanderen zich gezamenlijk presenteren. In 2006 werd hij opnieuw benoemd tot Stadsdichter van Lelystad. Hoewel hij in 2007 als Stadsdichter werd opgevolgd, wordt de Nationale Stadsdichtersdag in 2011 op zaterdag 10 september voor de zevende achtereenvolgende keer gehouden. Ter gelegenheid van de in Lelystad gehouden Nationale Stadsdichtersdagen stelde hij verschillende Stadsdichtersbundels samen. In 2005 De Stad en ik, ISBN 90-75667-88-1, in 2008 Verzen van Verbondenheid, ISBN 978-90-7821-68-4, in 2009 Stadsdichters Bijeen, ISBN 978-90-7821-86-8 en in 2010 Memorabele Momenten ISBN 978-94-90834-03-6.

In 2003 is hij begonnen met het schrijven van Mythen en Sagen van Flevoland, Het Almaarse Godenrijk. Een omvangrijk werk dat in 60 verhalen een fictieve geschiedenis van Flevoland en omstreken weergeeft met belevenissen van talrijke Vorsten en Goden. Elk bekend plekje in Flevoland speelt er een rol in. De Almaarse dichter Posoral wandelt als een beschouwer en beschrijver, met meer dan 600 verzen door de verhalen heen. Annette Sieger, de echtgenote van Gerard Beense, maakt de illustraties bij het boekwerk. De intentie is het boek in twee delen, rijk geïllustreerd, in kleur en groot formaat, eind 2011 als een zeer bijzondere uitgave bij uitgeverij Kontrast in Oosterbeek te laten verschijnen. Met de Dijkdichters presenteerde hij in 2000 tijdens een kunstfestijn in de toenmalige Agora het kleine dichtwerkje De Dijkdichters, een vleugje poëzie in velerlei variëteiten. In 2004 volgde Op het lijf geschreven, een poëtisch presentje van de Dijkdichters. In 2009 wist hij het 'los zand' van dichterskring de Dijkdichters tot hechtheid te brengen met tweewekelijkse poëtische bijeenkomsten in Kunsthuis Calliope in Lelystad.


Naar de gedichten van Gerard Beense.


Terug naar "Wie zijn wij?"


2021-08-05 (46565)