De Dijkdichters

Archief: Jan Huisman

Jan Huisman

HEAVEN

On a lazy Sunday afternoon
As I was walking along the River
I noticed the sun low in the sky
Getting near the end of the day

So peacefully, gracefully dying
At that moment I became restful
Burdens, carried on my shoulders
Seemed to leave me for a while

I sensed suddenly, nature took a rest
It took its time, leisurely came the night
And I melted down with the universe
Exploring the stars, lighting up the sky

A calm had fallen upon me at midnight
I was alone, at peace down the riverside
I realised, this was really the way to live
Took a deep breath, feeling so right

The water calmly, broke on the banks
Heard the cricket play its song
A rowboat was there lying on its side
Rolled it over and set out on the River

I never felt so at ease rowing the boat
My worries had dropped into the river
Slowly I was getting there, to my little heaven
And when I reached it, I recognised it

It was early in the morning at dawn
I returned to the bank of the river
Put the boat in the place where it belonged
Walked the path back through the village

I had changed into another man
Finally I had found the pace of life
I was never to carry burdens again
They had vanished at midnight on the river

© J.R.Huisman 9-7-2013

- Naar (begin) (einde) pagina.Het is, ........ is

Zonder woorden, enig in haar soort
stond ze daar, op een dood spoor
waar hoop, kracht en respect
noodzaak waren voor een nieuwe weg

Ze is een luisteraar, raadgever en geliefde
gaven waar ik blind op vaar

Toch wijzigde zich mijn koers
Oude sentimenten sneuvelen soms nodeloos
op het altaar van een hervonden 'droom'

Haar gave, in kracht en goedheid
was niet tevergeefs

Ik ben dankbaar, voor de tijd
aan mij besteed

Maar het is zoals het is
de weg terug heb ik gemist

Ongeloof staart mij in het gezicht

alles was perfect

Alleen het gevoel is weg!

© Jan Huisman, 2014

- Naar (begin) (einde) pagina.Het dal

Praten
een hele nacht
geef je over aan haar lach

Vertellen
van een leven lang

Dan begrijp je
het was slechts
een enkele reis

De smaak wordt wat wrang
zal je jezelf tegenkomen
van de heuvel naar
het dal

© Jan Huisman, 2013

- Naar (begin) (einde) pagina.
Terug naar "Archief gedichten"


2019-12-19 (11628)