toevallig

langzaam gaat de tijd voorbij
aan hem die langzaam verder wil
wat voor toekomst is voorhanden
wanneer slechts sprake is van
onvoorspelbaar huiverwekkend onheil
langzaam gaat de tijd voorbij

diepgebogen voorwaarts kijken
in een samenpakkende duisternis
die steeds meer samenspant
tegen een stellig beter weten in
in een voor niets en niemendal
diepgebogen voorwaarts kijken

alles is bepaald door toeval
hij heeft het niet in eigen hand
dus dat is het wat hem dwarszit
eigen onvermogen tot voorkomen
van een ontmoeting met verlies
alles is bepaald door toeval

© Bert Souman 2020