Schijnbare willekeur

Daar waar ruimte zich manifesteert
en kleuren dansen in verschoven realiteit,
wordt het zicht op inbeelding aangeleerd,
dat hoe het licht zich ook verspreidt
naar groot of klein, naar grof of fijn,
al wat staand is kan ook liggend zijn.

Vanuit welke invalshoek je het ook bekijkt,
de chemie van het spel der fantasie,
onthult onbekend en verrast voortdurend als blijkt
dat al wat is, vol van fictie speelt met de magie
van het onbegrensd en alles omvattend vermogen
waarin ieder eind onmiskenbaar tot begin is omgebogen.

De ogen van nooit ontwaarde waarheid
dwingen de blik het pad van besef te betreden
waarop de geur en kleur van schijnbare willekeur gedijt
en het werkelijk weten van waarom wordt gemeden
teneinde uiting en uitzicht te geven
aan vergankelijkheid dat speelt met leven.

© Gerard Beense, Lelystad, 15 maart 2019

Kunstwerk: BAA002 - Menno Baars - 'Stoere Koning'