Dijkdichters

daar wordt het woord besproken
en schept men fantasie
daar wordt de tekst doorbroken
daar groeit melancholie
daar schallen de poëten
in raadsels en in rijm
het idioom gespleten
daar werkt de geest als lijm
daar komt elk woord tot leven
in haiku of kwatrijn
ja daar ontstaat de kiem
om stadsdichter te zijn

© Juul Baars, 30 juni 2019